Associate Professor

TranSearch is a series of biannual talks at which colleagues at the Department of Translation present their projects and research results. The main goal of the meetings is to share experience and knowledge in a friendly, informal atmosphere with work colleagues but we also wish to promote collaboration, co-autorship and joint project proposals. The talks and the presentations are usually in Slovene.

Season 2

TranSearch 4

Sep 30 2014

 • Martina Tekavec Bembič: Marie Curie Individualna mobilnost in RISE, COST aktivnosti in projekti Horizon 2020, ARRS – nacionalni razpis RP ter razpis za ocenjevalce projektov [ppt]
 • Nike Kocijančič Pokorn in Iva Jevtič: Predstavitev evropskega projekta 7. okvirnega programa “MIME – Mobility and Inclusion in Multilingual Europe” [ppt]
 • Ana Zwitter Vitez: Predstavitev nacionalnega projekta ARRS “Viri, orodja in metode za raziskovanje nestandardne spletne slovenščine” [ppt]
 • Tamara Mikolič Južnič: Percepcija ocenjevanja prevodov z vidika študentov in učiteljev [ppt]

TranSearch 3

Mar 3 2014

 • Vojko Gorjanc: Predstavitev sheme financiranja raziskovanja v okviru Obzorja 2020 InnovativeTraining Networks [ppt]
 • Marija Zlatnar Moe: Ali jezikovno znanje zadošča za prevajanje? [ppt]
 • Sandro Paolucci: Prevajanje poimenovanj slovenskih državnih organov v pravnih besedilih [ppt]
 • Urban Šrimpf: Slovenski in mednarodni prevodoslovni pogled na razsvetljenski prevod [ppt]

Season 1

TranSearch 2

Apr 4 2013

 • Vojko Gorjanc: Programsko in projektno delo od P6-0215 do BI-FI/11-12-006
 • Neža Pisanski Peterlin: Pedagoško sodelovanje na daljavo
 • David Limon: Projekt Jezik in ekonomija
 • Damjan Popič: Objektivno o subjektivnem: korpusna analiza lektorskih popravkov

TranSearch 1

Feb 1 2013

 • Silvana Orel Kos in Sonja Vaupot: Predstavitev raziskovalnega programa “Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in diahroni vidiki”
 • Špela Vintar: Predstavitev nacionalnega projekta “Slovensko prevodoslovje – viri in raziskave”
 • Mojca Brezar: Predstavitev bilateralnega projekta “Nadgradnja slovensko-francoskih jezikovnih virov: vzporedni korpus in wordnet”
 • Darja Fišer: Predstavitev podoktorskega projekta “Jezikovno-neodvisne metode za avtomatsko gradnjo semantičnih leksikonov s pomočjo primerljivih korpusov”
 • Jure Janet: Predstavitev doktorske raziskave “Vloga prevoda med slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem”